Тapløse kro

Kultur

Тapløse kro

På trods af, at Stine forblev ugift, fik hun alligevel fæstet på Tapløse Kro, hvilket hun først i 1909 købte fri af Grev Schimmelmann, Dronninglund Slot. Læs mere om Stine og hendes moder, en såkaldt ”klog kone” herunder.

Området mellem Thorup Hedevej og Jyske Ås var omkring 1900 et stort hedeareal tilhørende gårdene i ”det gamle Thorup” kun brudt af jordlodden til Tapløse Kro

Navnet ”Tapløse Kro” stammer antagelig fra den tid, der afholdtes marked i Rondalen, nu Markedsdalen, øst for stedet. Kombinationen marked og datidens hovedvej (Den gamle kongevej) gav en god placering for en kro.

Tapløse Kro er nok et af de ældste bosteder i området og hørte længe under Dronninglund hovedgård. Den første fæster vi kender er Søren Pedersen, født 1779 og gift med Mariane Jensdatter født samme år. Hendes mor Maren Jensdatter boede hos dem.

Et barnebarn Kristine Margrethe Nielsen født i Tapløse Kro og levede der hele sit liv. I daglig tale kaldtes hun Stine, og selv om hun forblev ugift, fik hun alligevel fæstet på Tapløse Kro, hvilken hun først i 1909 købte fri af Grev Schimmelmann, Dronninglund Slot.

Stine var en personlighed på egnen. Hendes mor var betragtet som en ”klog kone”, og Stine videreførte mange af de gamle leveregler. Overtroen trivedes stærkt i slægten, og man holdt på de gamle traditioner. Stine var ikke i tvivl om, at der eksisterede nisser og trolde, og hun kunne fortælle mange historier om de overnaturlige begivenheder, hun havde oplevet.

I 1910 blev den gamle Tapløse Kro, med to små huse, erstattet af den enlængede ejendom der står i dag. Samtidig blev heden opdyrket og mange af de øvrige ejendomme, vi ser i Markedsdalen, blev oprettet.