Gång kræn og thorsvadhede

Kultur

Gång kræn og thorsvadhede

”Gång Kræn” var altid på vandring rundt i sognet for at ordne de sager, der opstod. Sit tilnavn fik han dog ikke at gå, men formentlig fordi han en overgang boede på Dorf Gade - ”Gåen” længere mod nord.

Gården Thorsvad ligger øst for Kirkevejen og Torsvadhede er anlagt på et tidligere hedeareal, der hørte hertil - heraf navnet.

Den første sognerådsformand i Dronninglund kommune var husmanden Christian Thomsen der kom netop fra Thorsvadhede. Han styrede næsten enevældigt Danmarks største landkommune igennem 24 år fra 1867 til 1890.

Der findes mange beretninger om denne kloge husmand, der i daglig tale benævntes som ”Gång Kræn” der altid var på vandring rundt i sognet for at ordne de sager, der opstod. Sit tilnavn fik han dog ikke at gå, men formentlig fordi han en overgang boede på Dorf Gade - ”Gåen” længere mod nord. Hans gode ven og forbundsfælle var landets indenrigsminister Erik Skeel, der ejede Dronninglund Slot 1848 – 1885.

Skeel merglede og drænede godsets jorder og var meget positiv for det lokale selvstyre, der var blevet muligt efter Grundloven. Hver gang han kom hjem fra København sendte han bud efter Christian Thomsen for at diskutere forskellige sager med ham og høre hans mening.

Ca 200 m vst for gården krydser Kongevejen Jyske Ås –stien, der blev anlagt af Nordjyllands Amt og går fra Dronninglund slot i syd og til Østervrå i Nord – en strækning på 37km gennem et fantastisk landskab. .

”Gång Kræn” kunne ikke lide at blive fotograferet. Her dog på sin egen gårdsplads på Thorsvadhede.

Til venstre et billede af den dragkiste, kaldet ”vor fåers tjist” (vor faders kiste), hvori Kresten Thomsen havde Dronninglund sogns regnskaber og arkiv i perioden 1867 til 1890. Billedet er ikke taget mens den stod på Thorsvadhede.