Kvindbjerg Høje

Kultur

Kvindbjerg Høje

På den nordvestlige side af Allerupvej er der en samling af seks gravhøje. På højene er der en smuk udsigt til Klokkerholm og Aalbor gmod syd. Mod nord kan du se den Jyske Aas.

Kvindbjeg høje er en samling af 9 velbevarede gravhøje fra bronzealderen. Gravhøjene er fordelt med seks på nordsiden af Allerupvej og tre syd for vejen. 

De fleste danske gravhøje stammer fra bronzealderen (1700 – 500 f.Kr.). De er ofte placeret på markante og højtbeliggende steder i landskabet og ofte i klynger. Det passer godt på højene ved Kvindbjerghøje. De døde blev begravet i egekister med en stor tørvebygget høj over. I slutningen af bronzealderen kom urnebegravelserne. Urnerne blev nedsat i eksisterende høje. 

En tragisk beretning fra 1873/74 fortæller om, hvordan to mænd og en 8-årig dreng begyndte at grave, besat af drømmen om at finde en skat. Da den ene af mændene og drengen var langt inde i en slags tunnel, skete det frygtelige, at højen skred sammen om dem, og de omkom begge to, selvom den anden mand og tililende naboer forsøgte at grave dem fri. I sognet var man dybt berørte over det skete, men der var dog også dem, som mente, at de fik løn som forskyldt for på den måde at forstyrre gravfreden.