Rondalen

Kultur

Rondalen

Den hellige Kilde i Rondalen blev i gammel tid opsøgt af syge folk på Skt. Han aften på grund af dens helbredende lægedomskraft. Denne kraft tabte den dog ved, at en mand fra Thorup vaskede sin skabede hest der. Hesten kom sig men kilden tabte for bestandig sin helbredende virkning.

Foruden de årlige købstadsmarkeder havde Vendsyssel fire privilegerede markeder, hvis oprindelse kan henføres til de gamle kildemarkeder: Hundslund Marked (nu Hjallerup), Tolne Marked (nu Sindal), Thise Marked og Lerup Marked.

Hundslund Marked holdtes siden middelalderen i Rondalen nordvest for Hundslund kloster, der i dag kendes som Dronninglund Slot. Markedet var et kildemarked, hvor syge på Skt. Hansaften søgte helbredelse ved den hellige kilde, der udsprang i dalens sydlige ende. Indgangen til markedet skete fra Kongevejen, der i dagene omkring markedet var fyldt af folk og fæ så langt øjet rakte.

Markedsboderne var rejst op mod dalens stejle skrænter. En yndet forlystelse var, når en karl lod sig trille ned ad skrænten indhyllet i en kohud og med halen svingende efter sig.

Om den hellige kilde fortælles: Kilden blev i gammel tid Skt. Hansaften opsøgt af syge folk på grund af dens lægedomskraft. Denne kraft tabte den dog ved, at en mand fra Thorup vaskede sin skabede hest der. Hesten kom sig men kilden tabte for bestandig sin helbredende virkning. Kilden er i dag ikke synlig, men i området er der meget fugtigt.

Den 21. maj 1745 er der indført i tingbogen for Hjørring Amt, at stiftsamtmanden beordrer Dronninglund Marked, der hidtil har været holdt norden for Gammel Dahl skal flyttes til Hjallerup Kro. Det gjaldt såvel hestemarkedet den 12. juni som kræmmermarkedet mandagen før St. Hansdag.  Flytningen skyldtes, at Dronninglund slots daværende ejer, Grønlandsfareren Jacob Severin, ved kongelig bevilling af 1743-44 havde fået tilladelse til at oprette en kro ved Kongevejen,  på det sted det nuværende Frederikshvile ligger sydvest for Hjallerup by. Mange år efter blev markedet stadig benævnt som ”Hujsle” marked.

Siden er markedet foregået her og har siden udviklet sig til det berømte Hjallerup hestemarked.