Dronninglund Slot - Rundvisning hver dag kl. 11.00 og 13.30

25. juni. - 11. september 2016

Dronninglund Slot - Rundvisning hver dag kl. 11.00 og 13.30

Guidet rundtur på Dronninglund Slot - hver dag kl. 11.00 og 13.30

Dronninglund Slot er i dag centrum for mange dejlige oplevelser – bryllup, jubilæer og runde fødselsdage – men det startede for mange år siden, da Hundslund Kloster i 1100-tallet blev grundlagt af nonnerne.

En god rundvisning tager ca. 5 kvarter, og gæsterne for vist og fortalt om udviklingen fra kloster, over adelssæde og sommerbolig for Kongelige, til flygtningecenter.

 

 

Vidste du..
Brigadér Halling lod sig male på pergament sammen med den indiske dreng, han havde med hjem fra Trankebar.

Erik Skeel døde i 1884 som indenrigsminister under Estrup.

Den første Schimmelmann blev skilt. Niels Kaj Strøjberg indrettede med centralvarme, elektrisk lys og vandclosetter (WC), og så blev han svigerfar til PH.

På Dronninglund har der været tyske besættelsestropper under den anden Schimmelmann, derefter var der tyske flygtninge, og så kom Harald og Marie Elisabeth Høgsbro, som efter mandens død overdrog slottet til den fond, som stadig ejer og driver Dronninglund Slot.

 

Alt det – og mere til – kan man se på og få fortalt om ved en rundvisning på Dronninglund Slot.

 

Event information

Dato 

25.06.2016 - 11.09.2016

STED 

Dronninglund Slot

Pris 

75,- for voksne
25,- for børn

Dronninglund Slot

Lidt om selve bygværket...

Klosterets kirke er Vendsyssels fineste teglstensbyggeri fra ca. 1200. Efter den forfærdelige pest i 1350 blev den også sognekirke, og midt i 1400-tallet blev kirken ombygget til den nuværende størrelse samtidig med, at nonnerne byggede et nyt vinkelhus til kirken med bl.a. deres sovesale. Denne østfløj og kirken er stadig bevaret.

Efter reformationen blev Chr. III og Frederik II ejer af Hundslund, som i 1581 blev solgt til Adelsmanden Hans Johansen Lindenov.

Hundslund Kloster blev ombygget til et renæssance herresæde med en stor avlsgård. Der kom også i 1580’erne en ny hovedbygning, og adgangsvejen var fra vest ad rønnebæralléen, over fiskedammene og over den store ladegårdsplads op mod renæssancebygningens indgangsportal. Man kørte gennem porthvælvingen ind i baggården, hvor de tre trappetårne førte op til forbindelsesgange. Familien Lindenov var ejere af Hundslund i tre generationer, de stod kongemagten nær, og den midterste gjorde tjeneste som Rigskansler.

Da Dronning Charlotte Amalie i 1690 købte Hundslund for at bruge herregården som sommerbolig, blev sydfløjen forbedret og navnet blev ændret til noget mere passende – Dronninglund – og så gik der igen mange år, hvor der ikke blev ændret på slottets store bygninger.

Jacob Severin, Grøndland og et slotsværelse

Fra 1735 til 1750 blev Grønland styret fra Jacob Severins kontor på Dronninglund Slot. I det store lyse tårnværelse hænger et maleri af ”Grønlands Patron” over kaminhylden af grønlandsk fedtsten, og i vinduesnicherne er der illustrationer fra Hans Egedes bog fra 1741 om grønlandske forhold.

I den tilstødende sal hænger akvarelbilleder af de 17 byer, som blev grundlagt på Grønland fra 1728 til 1797, nogle af dem på forslag af Jacob Severins tre svogre Mathias Fersleff og brødrene Carl og Lars Dalager. Sidstnævnte skrev en bog om grønlændernes tanker og skikke, da han ikke fandt Hans Egedes bog dybdegående nok. Lars Dalager var i 1751 som den første europæer på en lidt længere tur ind på Indlandsisen og skrev en rapport om ekspeditionen. Derefter gik der 127 år før nogen igen forsøgte sig. Denne gang var der flere danskere med, bl.a. en dygtig tegner, og hans akvareller af ekspeditionen på indlandsisen i 1878 kan ses i salen sammen med andre af den grønlandske natur.

Grev A. G. Moltke og en uduelig Konge...

Derefter blev Dronninglund ejet af Grev A. G. Moltke, som styrede en uduelig konge og dermed hele Danmark. Nu var renæssance stilen for længst umoderne, og hofarkitekt blev bedt om at forestå en ombygning. Dronninglund Slot blev et barokanlæg med adgang fra nord og træbrolægning i portrummet, så hestenes trampen ikke skulle genere, når herskabet i tørvejr steg ud af og ind i kareten.

Grev Moltke var meget haveinteresseret, en pære blev opkaldt efter ham, og på Dronninglund lod han anlægge en barokpark med alléer af lindetræer, som stadig står der efter mere end 250 år. I 1761 inspirerede Grev Moltke Kong Fdr. V. til at garantere udgivelsen af en flora, som skulle illustreres og beskrive alle planter ”som af Naturen og uden Menneskenes Hielp voxe vildt i Hans Majestæts begge Riger og øvrige Lande i Europa”.  Det blev til Flora Danica.