Gravhøjen på Holtegaard

Myte

Gravhøjen på Holtegaard

Holtegaards historie kan føres tilbage til 1581hvor den var fæstegård under kronens godser. Den har været ejet af bl.a. brigadér Halling som solgte den til Jens Andersen – senere kendt som ”den rige Jens Andersen”

Om gravhøjen skriver Knud Bavngaard bl.a. i en kronik fra Jyllands-Posten 3. april 1966:

”Gravhøjen i haven liggger så tæt op ad stuehuset, at man med et enkelt skridt kan træde over på den fra den egebjælke, som danner trappetrin til verandadøren. Den og gården er nært forbundne, også på anden vis. Sagnet siger, at gårdens ejer, så længe han lod højen være i fred, hver dag kunne gå ud og hente en speciedaler hos manden i højen.

Højen er nu græsklædt, men for en menneskealder siden ledte tætte hasler en spiralformet gang op til den top, hvor den nsgerrige sluttede sin vandring foran et havebord, dannet af en stor kværnsten med mosgroede riller.”

 

Højen er registreret som fortidsminde og er derfor fredet. Da de nuværende ejere renoverede huset i 2008 og skulle anlægge nye kloakker, kom der derfor en repræsentant for Vendsyssel Historiske Museum for at følge gravearbejdet, da højen ikke har været udgravet. Der dukkede dog ikke noget særligt op...