Øster Møllesø Dronninglund

Natur

Øster Møllesø Dronninglund

Smuk sø med gammelt møllehus

Øster Møllesø Dronninglund

Pontoppidan fortæller i ”Det Danske Atlas” fra 1769, at
Dronninglund Slot og Ladegård havde en meget god vandforsyning
”Skiønt rindende Veld-Vand”, som han udtrykker det.
Forsyningen kom fra en bæk, der udsprang i Ørsø, 3-4 km væk. Ved slottet blev den lagt i åbne trærender, der førte forbi
ladegården og ind over slotsgården. Derfra løb den ud til vandmøllen
udenfor slottet og videre ud til møllen Øster Mølle, hvor den dannede en sø af samme navn.

Møllen har eksisteret i hvert fald tilbage til 1581, hvor den nævnes i det skøde, Hans Johansen Lindenov fik på godset.
Den blev drevet af et overfaldshjul, og vandet kom fra en meget stor mølledam. Denne havde på de tre sider en naturlig afgrænsning,
mens den fjerde side var beskyttet af en dæmning på ca. 500 meter. Efter sigende skulle den være den største og sværeste
mølledæmning i Vendsyssel. Dog skete det engang i 1770’erne, at vandet brød igennem dæmningen og lavede et hul så stort, at
tre spand heste måtte arbejde i to måneder på at fylde hullet.

De mange fisk, der var i søen, flød ud på de omliggende lavere områder og kunne samles op i store mængder.
Indtil 1806 var møllerne fæstere under godset. Derefter fulgte en lang række ejere, hvoraf flere tilkøbte landbrugsjord, så der
i 1932 hørte 104 tdr. land til møllen. I 1861 opførte den daværende ejer, Jacob Ottesen en ny vindmølle som hjælp til vandmøllen,
og senere erstattede han vandhjulet med en turbine.

Hans søn, Peder Ottesen, der overtog møllen efter faderen, indlagde en 12 hestes dampmaskine, byggede en 25 alen
(15,7 meter) stor skorsten og lod møllehuset ombygge i to etager. Ved dette nye tiltag kunne møllen også forsyne
Dronninglund Slot og Kirke med elektricitet fra 1888. Men malingen af korn aftog, så uldspinder H. M. Hansen fik i
en kortere tid mulighed for at indrette et uldspinderi i møllen.

Dette flyttede han dog i 1888 til Dronninglund by. Fire år efter, i 1892, blev dampmaskine, dampskorsten og turbine fjernet. I
stedet fik møllen atter et vandhjul, nu med jernskovle. Men møllen fik mindre og mindre at lave, og derfor blev søområdet
solgt. I 1946 fik Mandrup Nielsen, Store Rævdal, tilladelse til at udtørre Øster Mølle-søen, som derefter blev brugt som landbrugsjord.
I 1972 købte kommunen Øster Mølle til udstykning. Dog forblev bygningerne på private hænder.

I 1973 købte Dronninglund Borgerforening den tidligere møllesøområde for at retablere denne. Dette skete i 1976, og i 1979 overdrog
Borgerforeningen området til kommunen som rekreativt område.

 

Søen betegnes som en af de bedre Karpesøer i det Nordjyske.
Søen har et areal på 2 ha.

 

_________

Der kan fiskes i møllesøen.

Fiskekort gælder fiskeri med 1 stang
Mindstemål: Ørred 30 cm - ål 45 cm - gedde 40 cm - aborre 20 cm
eller
Fiskeri efter karper med 3 stænger. Alle karper skal genudsættes.

Fiskekort kan købes hos:
Superbest, Bredkærsvej 7 B, Klokkerholm, 9320 Hjallerup
 tlf.: +45 98 28 40 11

Dronninglund Vin og Tobak - Skjold Burne Vinhandel, Slotsgade 53, 9330 Dronninglund, tlf.: +45 98 84 31 00.