Fotoskjul til Rådyr

Der findes rådyr i Søheden skov
Natur

Fotoskjul til Rådyr

Der er en del råvildt i Søheden Skov og områderne omkring. Du kan sagtens være heldig at se dyrene på markerne rundt om skoven. Lidt vanskeligere er det at se dem i selve skoven, men de er her – så vær stille, når du nærmer dig en lysning eller et åbent område, så kan du være heldig at nyde dem på tæt hold.

På den nyetablerede røde rute gennem Søheden skov kan du krybe i ly de nye fotoskjul og være heldig at se rådyrene på markerne. 

 

 

FAQ Fotoskjul_Rådyr

Om Rådyret

Den danske bestand af rådyr har været i fremgang siden midten af 1900-tallet og rådyret er nu vidt udbredt og almindeligt i Danmark.

Med en skulderhøjde på 65-75 cm og en vægt på 20-25 kg (dyr på 30 kg forekommer) er rådyret den mindste hjorteart i Danmark. Snuden er sort, øjnene sidder langt fra hinanden og ørerne er store.

Vinterpelsen er gråbrun og tykkere og længere end den røde, glatte sommerpels. I vinterdragten har rådyret et par tydelige hvide pletter på halsen. Det stykke af bagenden som omgiver halen (spejlet) er hvidt og hjerteformet hos råen, men hvidt og mere ovalt hos bukken. Råerne har tillige en tydelig hårdusk omkring kønsåbningen.

Geviret, som kun råbukken har, kaldes opsatsen. Afhængigt af bukkens alder kastes opsatsen i oktober-december. At opsatsen kastes betyder, at hver af de to stænger knækker af. En ny opsats begynder straks at vokse frem, og mens det vokser, er det dækket af et tyndt lag hud, basten. Når opsatsen i marts-april er færdigudviklet begynder huden at tørre ind. For at få den døde hud af, fejer bukken opsatsen ved at gnide det mod grene og træstammer.

Rålammene har uregelmæssige rækker af hvide pletter, indtil de om efteråret skifter til den første vinterpels.

Rådyret er planteæder. Om vinteren udgør især den underjordiske del af anemone, skud og knopper af løv- og nåletræer samt vinterafgrøder en vigtig del af føden. I forårs- og sommermånederne er det særligt kimplanter af løvtræ, urter og friske blade der foretrækkes. Men også bog og agern kan indgå i føden.

Rådyrene holder til i et mosaiklandskab af skov og åbne dyrkede eller udyrkede arealer.

Fra april til oktober færdes bukkene oftest enkeltvis og hævder territorium, som de aktivt forsvarer mod andre bukke. Råerne færdes i et område som er mindre skarpt afgrænset, og området forsvares ikke aktivt mod andre råer. Bukkens territorium er typisk dobbelt så stort som råernes leveområde, og territoriet kan overlappe med flere hunners område. I november til marts færdes dyrene i mindre grupper.

Den danske bestand af rådyr er stadig i fremgang, og der skydes årligt omkring 100.000 stykker råvildt.

Hvert år dræbes tusindvis af rådyr i trafikken. Som et forsøg på at mindske antallet af trafikdræbte hjorte har man bl.a. gennem Almindingen på Bornholm i en periode sænket den tilladte hastighedsgrænse fra 80 km/time til 70 km/time. Flere steder i statsskovene, hvor man ved, at mange hjorte bliver dræbt, tynder man ud i bevoksningerne langs vejen, så der skabes bedre oversigtsforhold, både for trafikanterne og dyrene.

 

Kilde: Naturstyrelsen

Vidste du...?

Ræven er det eneste rovdyr i Danmark, som har rålam på menuen.

og...

Den voksne han kaldes for en buk og hunnen for en rå, mens ungerne kaldes rålam.