Klokkerholm Møllesø

Natur

Klokkerholm Møllesø

Klokkerholm Møllesø er et naturområde på ca. 10 ha og den største sø i Vendsyssel. Området er naturfredet og har et rigt fugleliv og ofte er der svaner i søen. Turen varer ca. en halv time. Hærvejsruten passerer lige forbi Møllesøen og vandrere holder hvil ved søen. Søen blev genetableret i 1979 og bruges nu flittigt til motionsløb og gåture.

Klokkerholm Møllesø er et naturområde på ca. 10 ha og den største sø i Vendsyssel. Området er naturfredet og har et rigt fugleliv og ofte er der svaner i søen.

Der kan dog fiskes i den vestlige del af søen efter særlige bestemmelser. Bestemmelser og regler kan ses på søens informationstavler. Fiskekort kan købes hos Meny i Klokkerholm.

Møllesøen blev genetableret i 1979 og bruges flittigt til motionsløb og gåture. Søen er delvis omkranset af træer og buske af arter, der hører til den Vendsysselske vegetation. Rundt om søen er der anlagt en natursti, ca. 2,5 km. Turen varer ca. en halv time. På turen kan du se flotte søpanoramaer og flotte udsigter over det Vendsysselske landskab mod f.eks. Jyske Ås og Allerup bakker

Traveturen kan f.eks. begynde ved fisketrappen. Her er opsat tavler med information om søen og naturforhold.

Møllesøen er en istidssø. I århundreder var der ved søens vestlige ende en mølle, drevet af vandet fra ”Mølledammen”, og den betød gennem tiden en hel del for landsbyens udvikling. Vandmøllen trak og – i tørre perioder hjulpet af en vindmølle – både uldspinderi og kornkværn.

 

”Mølledammen” blev tørlagt i 1914 til stor fortrydelse for mange af egnens beboere. Gennem årene har der været mange bestræbelser på at genetablere søen, og dette lykkedes i slutningen af 70’erne.

Efter masser af frivillig indsats, mange forhandlinger med lodsejere og de offentlige myndigheder blev Klokkerholm Møllesø genetableret i året 1979 – 65 år efter tørlægningen.

Der findes en Stellplads ved søens vestlige ende - på den anden side af Møllebrovej. 

Klokkerholm

Bynavnet Klokkerholm er kun ca. 100 år. Oprindelig var landsbyens navn Hellevad. Derfor også navnet Hellevad kirke.I 1924, da jernbanen – Vodskov (via Klokkerholm) til Øster Vrå blev anlagt, kom der for alvor gang i byens udvikling. Byens indbyggertal steg, og der opstod en række håndværksvirksomheder. I 70’erne skaffede initiativrige folk en stor tilflytning af nye borgere, der gav mange nye aktiviteter og et godt sammenhold. Der etableredes flere store virksomheder i byen. Et andet resultat af dette sammenhold og arbejde er Klokkerholm Møllesø.

I 2011 deltog den lokale befolkning i et forsknings- udviklingsprojekt med Aalborg Universitet, omhandlende vækst og udvikling i en by som Klokkerholm. Dette var starskuddet til foreningen Klokkerholm – byen i landskabet, der arbejder med forbedringer og udvikling af byen.

Læs mere om byen og dens udvikling på www.klokkerholmby.dk og Facebook: Klokkerholm, byen i landskabet.