Sømosen

Sømosen Dronninglund storskov
Natur

Sømosen

Inde midt i Dronninglund Storskov ligger et af skovens smukkeste og naturmæssigt enestående områder, Sømosen. Sømosen minder i dag mest af alt om et stykke nordsvensk natur, som den ligger der i læ omgivet af mægtige træbevoksede bakker. Et stykke landskab, der måske kunne have set således ud i årtusinde, men som i virkeligheden er skabt ved menneskers tørvegravning gennem et eller flere århundrede.

Sømosen er beliggende i den sydlige del af Dronninglund Storskov inde mellem de høje bakker i Jyske Ås. Mosen er delt op i ca. 40 smalle skifter, der tilhører egnens gårde. Det siges, at tørvelaget var så dybt, at ingen stage nogensinde havde nået bund.

Netop denne afsides beliggenhed tiltrak en række farende folk og deres familier. De bosatte sig i jordhuler og primitive hytter rundt om mosen. Om sommeren var disse tilflyttere på rejse rundt i landet, og om vinteren boede de i deres primitive beboelser. Fra disse farende folk stammer flere af vore kendte cirkusfamilier og gøglere så som Benneweis, Enoch, Mundeling og Hertzberg. I begyndelsen af deres virke havde de deres vinterkvarterer ved Sømosen . Efterhånden som de fik bedre økonomi flyttede de til andre egne af landet. Senere blev området omkring Mosen beplantet. Det gav læ, og den unikke natur, som mange ynder at besøge, opstod.

I tørvebjergningstiden i forsommeren, når markerne var tilsået, var Sømosen en myldrende kedel af liv og aktivitet. Alle karle og piger var af huse og var med til at skære, til at stikke op og til med hjulbør at køre tørvene op på dengang lyngklædte skrænter, hvor de kunne tørre. Det var en festlig tid hvor man i madpauserne havde lejlighed til snakke med alle de venner og bekendte, som man ikke så til daglig. I den øvrige del af året var der ingen af de fastboende, der satte deres ben i Sømosen.

Guidet tur:
Netop Sømosen er ét af flere områder i Jyske Aas, hvor det er muligt at få en guidet tur ved en af egnens lokale beboere.
Kontakt Hans Jøren Melvej på 9885 7093, for nærmere aftale.