Om Jyske Aas

Om Jyske Aas

Jyske Aas er en kuperet højderyg dannet af gletschere under sidste istid. Den er en randmoræne overvejende bestående af grus og sand. Jyske Aas strækker sig over 38 km og har en bredde på mere end to kilometer. I alt er 39 af Aasens bakketoppe er over 100 m over havet, og det højeste punkt, Knøsen, er med sine 136 m det højeste punkt i Nordjylland.

Jyske Aas blev dannet af is og vand for 12.000 år siden som Europas nordligste højderyg. For over 15.000 år siden kom en mægtig isbræ, glidende fra Rusland. Isen banede sig vej over Østersøens bund, kravlede op over Skåne og Hallands klippeformationer, hvor den brækkede store stykker af det faste grundfjeld. Herefter dykkede den ned i Kattegat, hvor den skubbede store mængder af sten, grus, sand og ler med sig.

I det område, som nu er Østvendsyssel, stoppede bræen. I kolde perioder gled den lidt frem, og i varme trak den sig tilbage igen, indtil en uafbrudt varmeperiode fik isen til at forsvinde i store smeltevandsfloder. Afsmeltningen sluttede for cirka 12.000 år siden, og tilbage lå det materiale, ismassen havde opslugt på sin vej. Leret blev ført bort af smeltevandet og ses i dag som store skrænter ved Bulbjerg, Lønstrup og Nr. Lyngby. Resten lå sammenrodet i volde i isens glideretning sydøst/nordvest.

Med dette var Jyske Aas dannet.

Jyske Aas strækker sig fra Dronninglund i syd og ca. 40 km mod nordvest til Østervrå. I skovene på åsen findes nogle af Vendsyssels højeste punkter. Ud over Knøsen i Dronninglund Storskov findes i Allerup Bakker: Storstensbakken, Voldene og Skelbakken, der alle er over 100 meter høje. I Pajhede Skov findes den 112 meter høje Søhedens Bakke.

Nu er det ikke bakker og formidable udsigter det hele. I den unikke og ganske uberørte natur finder du sjældne blomster og planter som hjertegræs og vilde orkideer, mens også et rigt dyreliv hvor det er muligt at komme helt tæt på stålorme, skovskader og sjældne frøer. 

Aasen er gennemkrydset af afmærkede cykel- og vandrestier, med overnatningsmuligheder på primitive lejrpladser.

I Jyske Aas udspringer tæt ved hinanden tre store åer: Voraa, der løber ud i Kattegat, Uggerby Å, der løber mod nord og udmunder i Vesterhavet samt  Ryå, der efter et bugtet forløb ender i Limfjorden lidt vest for Nørresundby. 

Administration
Slotsgade 2 st.
9330 Dronninglund
CVR nr. 37370673

Sponsorer

Stor tak til vore sponsorer der har gjort realiseringen af dette projekt mulilgt. Nu er fundmentet for udviklingen af en ny turistdestination i Østvendsyssel virkeliggjort. I tiden fremover vil "Jyske Aas - Oplevelsesbæltet" udvikle sig.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.