Porten til Jyske Aas

Porten til Jyske Aas

Porten til Jyske Aas

Porten til Jyske Ås er et integreret design, hvor alle funktioner er indeholdt i den samme store landskabelige, skulpturelle form, og Porten opstår dermed som et vartegn for Jyske Ås. Et vartegn der samtidig i sit formsprog, materialeholdning og detaljering har bygget videre på den store fortælling om Åsen.

Portens bevægelse indskrives i en dobbelt spiralform, hvis ene hale griber fat i p-zonen, hvorfra man mod spiralens centrum, et rundt skåleformet picnicområde, passerer formidlingssalen. Fra spiralens centrum udløber det andet spiralben i en stigende bevægelse via en jordform op til et punkt med udsigt til Jyske Aas. Herfra ses Jyske Aas’ bakker og skovbevoksede rygninger, der rejse sig fra terrænet. Arealet disponeres med ankomst og parkeringsareal hvorfra der i en samlet bevægelse er adgang til klimaskærmet informationsrum, toilet, roligt picnicområde samt udsigtspunkt.

Det landskabelige greb mimer på abstrakt vis Jyske Aas, som er et landskab fyldet med buler og lavninger, fortidens bygværker, diger, voldgrave og gravhøje som også markerede grænser, forskelle og særlige betydninger.

Formidlingsalen placeres som en hule under jordformen formet som et halvkugleformet rum. Rummet refererer både til fattigfolks små jordhuler gravet i Aasens stejle bakkesider og til de omkringliggende slottes kældre og kamre. Et rum fyldt med eventyr og mystik.

Se billeder af Porten på Google (Åbner Google i Nyt vinude - klik med musen og panorer rundt...)

Administration
Slotsgade 2 st.
9330 Dronninglund
CVR nr. 37370673